tel: 71 / 79 000 75
tel. kom. 506 501 852
e-mail: biuro@quali.pl
Wrocław, pl. Wolności 11/101 więcej >>
SZKOŁA
GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ
STRONA GŁÓWNA

Quali na Facebooku


Layout publikacjiCelem kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o zasadach, funkcji i kontekście projektowania layoutów publikacji wszelkiego rodzaju. Głównym celem jest zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Zasadniczo kurs jest praktycznym warsztatem z zadaniami ćwiczeniowymi i bardziej kompleksowym zadaniem końcowym. Kursanci pracują przy użyciu programu do składu publikacji Adobe InDesign CC. Kurs obejmuje podstawy teorii organizacji materiału graficznego na stronach publikacji drukowanych i elektronicznych. Ważne zagadnienia, które są omawiane i ćwiczone to konstruowanie siatki i praca z nią, zasady dobrej typografii, wizualne odzwierciedlenie architektury treści, stosowanie systemowego podejścia do projektu publikacji a także umiejętności praktyczne pracy z dużą ilością tekstu, szablonami i automatyzacją zadań.

Uczestnicy zyskują kompetencje w zakresie tworzenia adekwatnego do wymagań projektu układu publikacji, a także jego praktyczną realizacją w postaci składu wielostronnicowej publikacji z wszystkimi wymaganymi elementami w profesjonalnym standardzie technologicznym i estetycznym.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób, które planują samodzielnie projektować układ publikacji – dokumentów, broszur, czasopism, książek oraz publikacji elektronicznych.

Wskazane jest posiadanie podstawowego doświadczenia w obsłudze programu do składu Adobe InDesign, jednak nie jest to warunek konieczny.

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

 • czym jest layout, jakie musi spełniać kryteria,
 • jakie są środki graficzne i kompozycyjne służące pozycjonowaniu elementów w projekcie,
 • jak działają podstawowe zasady rządzące projektowaniem.
 • jak porządkować treść za pomocą linii, jakie są relacje między obiektami,
 • jak hierarchizować informację w przestrzeni wizytówki,
 • jakie są klasyczne sposoby wyznaczania kolumn tekstowych, jak pracować z siatką podziału strony,
 • na czym polega planowanie kolumny tekstowej w projektowaniu papierów firmowych,
 • jak wykorzystać podziały strony - złoty podział, Le Corbusiera, ciąg Fibonacciego, ciąg Renarda,
 • co to są mocne punkty obrazu – zasada trzech części, środek optyczny, proporcje i równowaga, rytm i jednolitość środków,
 • jak hierarchizować tekst w przestrzeni strony magazynu,
 • jak tworzyć publikacje wielostronicowe, jak pracować ze stylami i stronami wzorcowymi,
 • jak przygotować pracę przeznaczoną do druku i do publikacji elektronicznej.

Szkolenie prowadzi Grzegorz Kaczmarek.

tryby szkolenia

1. STANDARDOWY

 • zajęcia dwa razy w tygodniu, najczęściej w godzinach popołudniowych lub wieczornych, opcjonalnie w soboty
 • 6 spotkań (1 sp. to 3 godziny zegarowe), łącznie 18 godzin;

2. INTENSYWNY

 • zajęcia codziennie przez 5 dni, od pon. do pt. po 6 godzin w godz. 9.00 - 15.00 (z półgodzinną przerwą)
 • 30 godzin 

Szkolenie jest indywidualne (jedna osoba na zajęciach). Możliwy jest również kurs w grupie od 2 do 4 osób (np. z jednej firmy).

Zobacz CENNIK.

terminy


najbliższe zaplanowane szkolenia w zakładce: PLAN SZKOLEŃ lub TERMINY

 

program kursu
 • Część teoretyczna: czym jest layout, jakie musi spełniać kryteria?
 • Środki graficzne i kompozycyjne służące pozycjonowaniu elementów w projekcie.
 • Podstawowe zasady rządzące projektowaniem. Porządkowanie za pomocą linii, relacje między obiektami.
  Część warsztatowa – hierarchizowanie informacji w przestrzeni wizytówki.
 • Część teoretyczna: klasyczne sposoby wyznaczania kolumn tekstowych. Siatka podziału strony.
  Część warsztatowa: planowanie kolumny tekstowej w projektowaniu papierów firmowych.
 • Część warsztatowa: podziały strony - złoty podział, Le Corbusiera, ciąg Fibonacciego, ciąg Renarda.
  Część warsztatowa: ćwiczenia.
 • Część teoretyczna: mocne pkt obrazu – zasada trzech części, środek optyczny, proporcje i równowaga, rytm i jednolitość środków.
  Część warsztatowa: hierarchizowanie tekstu w przestrzeni strony magazynu
 • Część warsztatowa: tworzenie publikacji wielostronicowych, praca ze stylami i stronami wzorcowymi.
 • Przygotowanie pracy przeznaczonej do druku i do publikacji elektronicznej. 
projekt: Quali; copyright©2003::2017 |
DANE FIRMY: Quali - szkolenia i doradztwo Beata Krzyś pl. Wolności 11/101, 50-071 Wrocław, NIP: 895-169-23-55, REGON: 932931330,
NR KONTA: mBank 25 1140 2017 0000 4902 0309 4836.