tel: 71 / 79 000 75
tel. kom. 506 501 852
e-mail: biuro@quali.pl
Wrocław, pl. Wolności 11/101 więcej >>
SZKOŁA
GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ
STRONA GŁÓWNA

Quali na Facebooku


PHP + MYSQLKurs ma charakter zajęć warsztatowych, w trakcie których uczestnicy zdobywają konkretną wiedzę i wykorzystują ją do tworzenia aplikacji internetowych, takich jak systemy newsów, blogów, galerii zdjęć oraz bardziej rozbudowanych aplikacji w rodzaju: forum dyskusyjnego lub sklepu internetowego.

Specjalnie dla naszych kursantów pełna wersja najlepszego edytora do PHP - Phpstorm!

Wymagania wstępne:
- znajomość języka HTML i podstaw programowania
- znajomość zagadnień związanych z internetem
- sprawne poruszanie się po systemie operacyjnym

tryby szkolenia

1. STANDARDOWY

 • zajęcia dwa razy w tygodniu, najczęściej w godzinach popołudniowych lub wieczornych, opcjonalnie w soboty
 • 12 spotkań (1 sp. to 3 godziny), łącznie 36 godzin;

2. INTENSYWNY

 • zajęcia codziennie przez 7 dni, od pon. do pt. po 6 godzin w godz. 9.00 - 15.00 (z półgodzinną przerwą)
 • 42 godziny

Szkolenie jest indywidualne (jedna osoba na zajęciach). Możliwy jest również kurs w grupie od 2 do 4 osób (np. z jednej firmy).

Zobacz CENNIK.

terminy

najbliższe zaplanowane szkolenia w zakładce: PLAN SZKOLEŃ lub TERMINYzagadnienia

1. Wprowadzenie

 • idea wykorzystania skryptowych języków programowania po stronie serwera (PHP) oraz po stronie klienta (JavaScript) w zaawansowanym tworzeniu stron www
 • krótki opis możliwości i ograniczeń powyższych języków
 • architektura współczesnych aplikacji webowych

2. Instalacja i konfiguracja środowiska pracy

 • serwer www Apache
 • serwer baz danych
 • edytor IDE
 • git i github
 • composer

3. Podstawy PHP

 • składnia i struktura języka
 • zmienne
 • typy danych
 • operatory i funkcje
 • tablice
 • zmienne zewnętrzne
 • instrukcje warunkowe i sterujące

4. Wyrażenia regularne i funkcje obsługi zmiennych znakowych

 • formatowanie, łączenie i rozdzielanie ciągów
 • porównywanie i przeszukiwanie
 • wyrażenia regularne - zasady tworzenia, szablony, wykorzystanie

5. Przechowywanie i wyszukiwanie danych w plikach w PHP

 • operacje na plikach - otwieranie, kopiowanie, usuwanie
 • czytanie i zapisywanie danych do plików
 • przesyłanie i odbieranie plików poprzez formularze na stronach www

6. PHP i HTML

 • wady i zalety różnego sposobu osadzania kodu skryptu w dokumentach HTMLa
 • szablony i korzyści z rozdzielenia warstw aplikacji
 • prezentacja systemu szablonów Twig

7. Stosowanie sesji

 • zasady działania sesji
 • obsługa ciasteczek - tworzenie, usuwanie, modyfikacja
 • implementacja prostej sesji - praca ze zmiennymi sesyjnymi

8. Obiektowy PHP

 • klasy i obiekty
 • polimorfizm
 • dziedziczenie
 • klasy abstrakcyjne
 • interfejsy
 • przestrzenie nazw

9. Praca z bazami danych

 • relacyjne bazy danych
 • projektowanie baz danych
 • normalizacja
 • wprowadzenie do SQLa - podstawowe instrukcje języka

10. mySQL

 • możliwości i ograniczenia mySQLa
 • zarządzanie bazą danych, tworzenie i usuwanie tabel
 • wyszukiwanie, szeregowanie, grupowanie i agregacja danych
 • modyfikacja pojedynczych wierszy oraz struktur tabel

11. mySQL i PHP

 • ustanowienie i zamkniecie połączenia z serwerem bazy danych
 • wysłanie zapytania i pobranie wyniku
 • obsługa błędów
 • porcjowanie paczki danych

12. Tworzenie backendu nowoczesnej aplikacji Javascript (opcjonalnie, w zależności od postępów)

 • użycie PHP do tworzenia API
 • omówienie metodologii REST
 • praca z JSON

13. Wprowadzenie do frameworka Symfony (opcjonalnie, w zależności od postępów)

 • założenie projektu Symfony
 • omówienie struktury aplikacji
 • stworzenie podstawowych funkcjonalności 
projekt: Quali; copyright©2003::2017 |
DANE FIRMY: Quali - szkolenia i doradztwo Beata Krzyś pl. Wolności 11/101, 50-071 Wrocław, NIP: 895-169-23-55, REGON: 932931330,
NR KONTA: mBank 25 1140 2017 0000 4902 0309 4836.