tel: 71 / 79 000 75
tel. kom. 506 501 852
e-mail: biuro@quali.pl
Wrocław, pl. Wolności 11/101 więcej >>
SZKOŁA
GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ
STRONA GŁÓWNA

Quali na Facebooku


Projektowanie Identyfikacji WizualnejZakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem Identyfikacji Wizualnej firm i organizacji. Zawiera niezbędne wprowadzenie teoretyczne dotyczące funkcji Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW, ang. Corporate Identity - CI) według nauki o komunikacji społecznej oraz informacje o jego kontekście i systemowym charakterze. Uczestnik szkolenia dowiaduje się, jakie warunki należy spełnić zanim przystąpi się do samego procesu projektowego, w jaki sposób wygenerować założenia do projektu i jak je interpretować w tym procesie, przekładać je na jakości wizualne.

Zasadniczo, kurs jest praktycznym warsztatem z zadaniami ćwiczeniowymi i bardziej kompleksowym projektem końcowym. Kursanci pracują przy użyciu programu do edycji grafiki wektorowej Adobe Illustrator CC. Ważnym elementem kursu jest nauka projektowania logotypu, ale kładziemy również nacisk na umiejętność tworzenia systemu CI – propozycji reguł rządzących zastosowaniem logo i tworzeniem pochodnych elementów Corporate Design (wizualizacji marki). Równie ważnym elementem kursu jest zdobycie umiejętności tworzenia tzw. brandbooka (manualu Identyfikacji Wizualnej).

Uczestnicy zyskują kompetencje w zakresie kryteriów, jakie musi spełniać logotyp i elementy Identyfikacji Wizualnej – zarówno ściśle technologicznych, jak i związanych z percepcją i komunikacją. Uczą się, jak w optymalny sposób realizować kolejne etapy pracy nad Identyfikacją Wizualną, zwłaszcza kluczowy etap - projektowanie wstępne.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób, które planują projektować Identyfikację Wizualną, lub przeprojektować już istniejącą - dla jakichkolwiek firm, organizacji i przedsięwzięć, na potrzeby własne bądź usługowo.

Uwaga: Wskazane jest posiadanie podstawowego doświadczenia w obsłudze programów do grafiki wektorowej (Adobe Illustrator lub Corel Draw), jednak nie jest to warunek konieczny.

Uczestnik szkolenia:

 • opanuje umiejętność sprawnego poruszania się w zakresie kryteriów, jakie musi spełniać logotyp i elementy Identyfikacji Wizualnej – zarówno ściśle technologicznych, jak i związanych z percepcją i komunikacją,
 • nauczty się jak w optymalny sposób realizować kolejne etapy pracy nad Identyfikacją Wizualną, zwłaszcza kluczowy etap - projektowanie wstępne,
 • opanuje umiejętność generowania założeń do projektu, interpretowania ich w tym procesie, przekładania na jakości wizualne,
 • opanuje umiejętność tworzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej,
 • dowie sie  jak ustalać znaczenie kontekstu dla SIW, pozna zasady pracy nad SIW. pozna narzędzia i niezbędne kompetencje, uwarunkowania technologiczne i percepcyjne. Założenia do projektu – brief,
 • nauczy się tworzenia Logotypu, pozna typowe konstrukcje, logo typograficzne, sygnet; warianty układu, proces, ewaluacja,
 • pracy z formami znakowymi i typografią, szkice, strategie kreacji,
 • opanuje umiejetność opracowania projektów wstępnych, wariantowania, prezentacji wariantów,
 • nauczy się projektowania elementów SIW, konstrukcji znaku, wykorzystania siatki modułowej,
 • nauczy się wykorzystania typografii i kolorystyki firmowej,
 • opanuje umiejętność tworzenia Brandbooka w formacie PDF, layoutu, szablonu, struktury treści.

Szkolenie prowadzi Grzegorz Kaczmarek.

 

tryby szkolenia

1. STANDARDOWY

 • zajęcia dwa razy w tygodniu, najczęściej w godzinach popołudniowych lub wieczornych, opcjonalnie w soboty
 • 6 spotkań (1 sp. to 3 godziny zegarowe), łącznie 18 godzin;

2. INTENSYWNY

 • zajęcia codziennie przez 5 dni, od pon. do pt. po 6 godzin w godz. 9.00 - 15.00 (z półgodzinną przerwą)
 • 30 godzin 

Szkolenie jest indywidualne (jedna osoba na zajęciach).
Możliwy jest również kurs w grupie od 2 do 4 osób (np. z jednej firmy).

Zobacz CENNIK.

terminy

najbliższe zaplanowane szkolenia w zakładce: PLAN SZKOLEŃ lub TERMINY

 

Zagadnienia:
 1. Funkcje i kontekst Identyfikacji Wizualnej.
 2. System Identyfikacji Wizualnej – podstawowe pojęcia. Brandbook. Zasady pracy nad SIW. Narzędzia i niezbędne kompetencje. Uwarunkowania technologiczne i percepcyjne. Założenia do projektu – brief.
 3. Logotyp – typowe konstrukcje, logo typograficzne, sygnet. Warianty układu. Proces. Ewaluacja. Ćwiczenia w Adobe Illustrator z formami znakowymi i typografią. Szkice. Strategie kreacji.
 4. Opracowanie projektów wstępnych. Wariantowanie. Prezentacja wariantów. Ćwiczenia.
 5. Projektowanie elementów SIW. Konstrukcja znaku. Siatka modułowa. Typografia i kolorystyka firmowa. Teoria i ćwiczenia.
 6. Tworzenie brandbooka w formacie PDF. Layout, szablon, struktura treści. Ćwiczenia w Adobe InDesign lub w Adobe Illustrator. 
projekt: Quali; copyright©2003::2017 |
DANE FIRMY: Quali - szkolenia i doradztwo Beata Krzyś pl. Wolności 11/101, 50-071 Wrocław, NIP: 895-169-23-55, REGON: 932931330,
NR KONTA: mBank 25 1140 2017 0000 4902 0309 4836.