Bony prezentowe

Quali sprzedaje vouchery (bony) na wszystkie przeprowadzane szkolenia komputerowe. W ofercie znajdują się vouchery na szkolenia indywidualne i grupowe.

Wartość voucherów zgodna jest z cenami odpowiadających im kursów. Płatność gotówką/przelewem.

Vouchery uprawniają do udziału w szkoleniu w terminie, który nie jest określony
w chwili zakupu vouchera. Terminy szkoleń uzgadniane są z biurem firmy Quali
i mogą być zależne od: wolnych miejsc w grupie (szkolenia grupowe), dostępności nauczyciela oraz wolnych terminów (szkolenia grupowe i indywidualne).

Ważność: maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia/zakupu (chyba, że uzgodniono inny okres ważności). Data ważności każdorazowo określona jest na Voucherze.

Vouchery imienne mogą być zrealizowane jedynie przez osobę, na którą voucher został wystawiony. Informujemy, że nie ma możliwości zwrócenia zakupionego vouchera, zrealizowania go po upływie daty ważności ani zrealizowania go przez osobę inną niż osoba, której Imię i Nazwisko zostało wpisane na voucherze.

W momencie wydania/sprzedaży każdy voucher jest rejestrowany i ma nadawany indywidualny numer.

Firmy zainteresowane zakupem większej liczby voucherów prosimy o kontakt
z biurem firmy. Szczegółowe informacje na temat zakupu i realizacji voucherów można uzyskać w biurze firmy.