Courses in English

Proponujemy szkolenia w języku angielskim 1:1 ("jeden na jeden")
z trenerami, którzy płynnie posługują się tym językiem
i mają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne
w prowadzeniu warsztatów w języku angielskim. 

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone?

Obcokrajowcy

...dla obcokrajowców obecnych w Polsce, którzy nie posługują się językiem polskim a chcą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje z grafiki komputerowej

Wyjeżdżający do pracy

...dla osób, które zamierzają wyjechać za granicę i posługiwać się językiem angielskim w pracy jako grafik komputerowy

Pracownicy w zagranicznych firmach

...dla osób, które pracują w Polsce, ale ich środowisko pracy jest anglojęzyczne i łatwiej im posługiwać się językiem angielskim lub chcą tę umiejętność doskonalić

Osoby z Ukrainy

dla osób, które przyjechały z Ukrainy i którym łatwiej jest wdrożyć się w temat grafiki w języku angielskim niż polskim, a które chcą zdobyć polskie zaświadczenie MEN lub ECCC

Jak to działa?

Czym szkolenie nie jest?

Szkolenia realizujemy tak samo jak nasze indywidualne szkolenia z grafiki, ale zamiast używania języka polskiego trener posługuje się wyłącznie językiem angielskim. Szkolenie nie służy nauce języka. Program dotyczy grafiki komputerowej i jest tożsamy z programem w języku polskim.

Kim trener nie jest

Nauczyciel nie jest native speakerem ani nauczycielem języka. Nauczyciel jest Polakiem, który płynnie posługuje się językiem angielskim i ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

Jak to się odbywa

Osoba zainteresowana takim szkoleniem ustala z trenerem przed szkoleniem z języku angielskim zasady szkolenia, program i harmonogram oraz zasady płatności. Znajomość języka polskiego nie jest potrzebna na żadnym etapie.

Wszystko jasne

Przed szkoleniem trener zadzwoni lub na komunikatorze ustali szczegóły. W przypadku szkoleń zdalnych pokaże jak się zalogować, prześle link do pokoju rozmów i wyjaśni jak szkolenie będzie przebiegać.

Lekcja próbna

Możliwa jest normalna, trzygodzinna, płatna lekcja próbna, po której można kontynuować naukę lub zrezygnować, jeżeli uznacie Państwo, że ta forma szkolenia, poziom języka nie jest dla Was. Możliwy jest zapis na całe szkolenie lub na poszczególne pojedyncze lekcje ustalane w dogodnym czasie - lekcje 1:1.

Lekcje stacjonarne

W ofercie mamy szkolenia stacjonarne w dwugodzinnych spotkaniach według ustalonego harmonogramu lub szkolenia intensywne codziennie przez 6 godzin dla osób, którym zależy na szybkim, intensywnym, skondensowanym warsztacie.

Jakie są zalety szkolenia w języku angielskim?

Jeden / jeden

Realizujemy pełnowartościowe szkolenia 1:1 w czasie rzeczywistym, czyli istnieje możliwość używania lub doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Indywidualny charakter zajęć

Możliwość zadawania pytań, dostosowania toku nauczania do własnym potrzeb, tempa nauczania, trudności.

Oprogramowanie Adobe

Możliwość pracy w programach, które mają interfejs ustawiony na język angielski, czyli nie tracimy czasu na tłumaczenia z języka na język.

Stacjonarne lub zdalne

Brak potrzeby podróży do miejsca szkolenia - można uczestniczyć w szkoleniu z domu lub innego miejsca z dostępem do Internetu, także spoza Wrocławia i spoza Polski. Oszczędność czasu.

Certyfikat

...jeśli szkolenie będzie w pełnym zakresie godzinowym Kursant dostaje polskie zaświadczenie MEN oraz certyfikat w języku angielskim lub certyfikat ECCC, jeżeli szkolenie zakończy się egzaminem międzynarodowym ECCC - też w języku angielskim

Szkolenia w jezyku angielskim

Oferta jest sukcesywnie rozszerzana