Szkolenia z podstaw obsługi komputera:

Podstawy obsługi komputera (Windows)

Szkolenie umożliwia oswojenie się z pracą w systemie Windows, jest przeznaczone dla osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z komputerem.

Internet i poczta elektroniczna

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestnika z możliwościami Internetu i sposobami sprawnego poruszania się w sieci, a także wyszukiwania różnego rodzaju informacji, zakładania i konfiguracji konta e-mail, odbierania i wysyłania poczty, przesyłania przez Internet materiałów w zależności od ich objętości. Jednym słowem: w zakres kursu wchodzą zagadnienia związane ze sposobami komunikowania się za pośrednictwem Internetu.

e-Obywatel

Celem kursu jest integracja osób dotychczas nie niekorzystających z komputera i Internetu, w celu rozbudzenia ich aspiracji, integracji z nowoczesnym społeczeństwem, zwiększenia ich świadomości społecznej.