Programowanie stron WWW: PHP i MySQL

Jeżeli jesteś:

 • osobą, która chce poznać język PHP od podstaw lub pogłębić jego znajomość,
 • chętny do poznania języka SQL,
 •  osobą tworzącą strony WWW i chciałbyś poszerzyć wiedzę o wykorzystanie języków skryptowych w celu zwiększenia zaawansowania i funkcjonalności tworzonych stron,
 •  wykorzystujesz CMS, a chciałbyś wiedzieć jak działa od wewnątrz i móc dostosowywać jego działanie zgodnie ze swoimi potrzebami,
 • bezrobotną osobą, która chce się przekwalifikować lub zdobyć nowy zawód, w którym trzeba będzie używać języka PHP i SQL,
 • doradcą zawodowym z PUP, z projektów edukacyjnych, działów HR, fundacji, lub menedżerem, który chce zorganizować szkolenie dla swoich pracowników, podopiecznych.

Lub jeżeli:

 • chcesz tworzyć zaawansowane strony WWW od podstaw lub potrafić sprawnie modyfikować istniejące strony,
 • projektować bazy danych lub pracować z ich użyciem w ramach tworzenia stron WWW,
 • poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę pod okiem fachowca,
 • rozwiązać konkretne problemy na jakie napotkałeś podczas pracy związanej z tworzeniem stron opartych na PHP i SQL,

… to szkolenie jest dla Ciebie,
ponieważ nauczysz się:

 • wielu zagadnień (wymienionych w programie szkolenia) wymaganych do rozpoczęcia pracy jako twórca stron i aplikacji internetowych opartych na PHP i SQL,
 • pracy z bazami danych, 
 • instalowania środowisk niezbędnych lub wspomagających projektowanie nowoczesnych aplikacji internetowych oraz ich skuteczne działanie. 

Nasze szkolenie jest skuteczne, ponieważ:

 • jest indywidualne, co pozwala Trenerowi maksymalnie skoncentrować się na Twoich postępach w nauce; wyłapać ewentualne trudności, przeszkody i wykorzystać Twój czas efektywnie;
 • możemy uzgodnić przed szkoleniem indywidualny zakres szkolenia, jeżeli proponowany przez nas standard nie pasuje do Twojego obecnego zaawansowania lub zainteresowań, a dzięki temu nie tracisz czasu na tematy, które już znasz lub nie będą Ci potrzebne w praktyce zawodowej;
 • możemy pracować bezpośrednio na przykładach z Twojej praktyki zawodowej tworząc w trakcie szkolenia portfolio Twoich projektów, jeżeli ubiegasz się o pracę lub Twoją specyficzną stronę WWW czy kreację marketingową zgodną z Twoją marką.
 • nie tracisz czasu i poszczególnych zajęć, ponieważ: 
  • harmonogram jest dopasowany do Twoich możliwości czasowych,
  • nie czekamy na zebranie się grupy, zaczynasz szkolenie od razu,
  • jeżeli wypadnie Ci termin z powodów losowych możemy ustalić inny, czyli nie tracisz zajęć, gdy z jakiegoś powodu nie możesz być na nich obecny.
 • są to praktyczne warsztaty w 100% skoncentrowane na Tobie, więc nic nie odciąga Twojej uwagi, nie rozprasza Cię.
 • pracujesz z zawodowcami, którzy przekazują Ci aktualizowane  na bieżąco rozwiązania, taktyki ze swoich zawodowych osiągnięć.

Ponadto:

 • zdobędziesz nowe kompetencje zawodowe, które mogą przełożyć się na awans, nową pracę, gdyż po szkoleniu otrzymujesz zaświadczenie MEiN,
 • poznasz osoby z branży i nawiążesz zawodowe relacje i kontakty,
 • wzbogacisz swoje umiejętności cyfrowe o nowe zasoby,  patenty i triki, dzięki czemu będziesz pracować szybciej i bardziej efektywnie, co przełoży się na większe dochody w perspektywie czasu,
 • dowiesz się jak pracują inni, przez co wskoczysz od razu na wyższy poziom rozwoju zawodowego,
 • spędzisz miło czas w towarzystwie pasjonatów tematu i zyskasz wsparcie, inspirację i motywację w rozwoju.

Twoje korzyści. Dzięki szkoleniu nauczysz się:

 • idei wykorzystania skryptowych języków programowania po stronie serwera (PHP) oraz po stronie klienta (JavaScript) w zaawansowanym tworzeniu stron WWW,
 • możliwości i ograniczenia języków, architekturę współczesnych aplikacji webowych,
 • instalowanie i konfigurowanie środowiska pracy: serwer WWW Apache, serwer baz danych, edytor IDE, git i GitHub,
 • składnia i struktura języka, zmienne, typy danych, operatory i funkcje, tablice, zmienne zewnętrzne, instrukcje warunkowe i sterujące,
 • wyrażenia regularne i funkcje obsługi zmiennych znakowych: formatowanie, łączenie i rozdzielanie ciągów, porównywanie i przeszukiwanie, zasady   tworzenia wyrażeń regularnych, wykorzystanie szablonów,
 • przechowywanie i wyszukiwanie danych w plikach w PHP, operacje na plikach: otwieranie, kopiowanie, usuwanie, czytanie i zapisywanie danych do plików, przesyłanie i odbieranie plików poprzez formularze na stronach WWW,
 • stosowanie różnych sposobów osadzania kodu skryptu PHP w dokumentach HTML, wykorzystywanie systemu szablonów Twig, rozdzielanie warstw aplikacji,
 • stosowanie sesji, zasady działania sesji, implementacja prostej sesji, praca ze zmiennymi sesyjnymi, obsługa ciasteczek: tworzenie, usuwanie, modyfikacja,
 • obiektowy PHP: klasy i obiekty, polimorfizm, dziedziczenie, klasy abstrakcyjne, interfejsy, przestrzenie nazw,
 • praca z bazami danych, relacyjne bazy danych, projektowanie baz danych, normalizacja, podstawowe instrukcje języka SQL,
 • możliwości i ograniczenia MySQL, zarządzanie bazą danych: tworzenie i usuwanie tabel, wyszukiwanie, szeregowanie, grupowanie i agregacja danych, modyfikacja pojedynczych wierszy oraz struktur tabel,
 • ustanowienie i zamkniecie połączenia z serwerem bazy danych MySQL, wysłanie zapytania i pobranie wyniku, obsługa błędów, porcjowanie paczki danych,
 • tworzenie backendu nowoczesnej aplikacji JavaScript, użycie PHP do tworzenia API, metodologia REST, praca z plikami JSON.

Szkolenie to:

 • praca indywidualna - jedna osoba na zajęciach;

 • teoria i praktyka;​

 • warsztaty stacjonarne lub zdalne - do wyboru, w czasie rzeczywistym pod okiem Trenera;

 • praktyczne projekty i ćwiczenia bazujące na przykładach z praktyki naszych Trenerów, czyli osób, które zawodowo pracują w tej dziedzinie;

 • wsparcie, feedback, konstruktywna analiza Twoich projektów;

 • możliwy jest również kurs w grupie od 2 do 4 osób (np. z jednej firmy) z RABATEM.

Tryby szkolenia:

1. Standardowy

 • zajęcia dwa razy w tygodniu, najczęściej w godzinach popołudniowych lub wieczornych, opcjonalnie w soboty;
 • 12 spotkań (1 spotkanie to 3 godziny), łącznie 36 godzin;

2. Intensywny

 • zajęcia codziennie przez 7 dni, od pon. do pt. po 6 godzin w godz. 9.00 – 15.00
  – razem 42 godziny.

Cennik:

Standardowy
8280 zł

36 godzin

Intensywny
9660 zł

42 godziny

Zapytaj o termin:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godz. 10:00-16:00.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie:
 • idea wykorzystania skryptowych języków programowania po stronie serwera (PHP) oraz po stronie klienta (JavaScript) w zaawansowanym tworzeniu stron WWW,
 • krótki opis możliwości i ograniczeń powyższych języków,
 • architektura współczesnych aplikacji webowych.
2. Instalacja i konfiguracja środowiska pracy:
 • serwer WWW Apache,
 • serwer baz danych,
 • edytor IDE,
 • git i github,
 • composer.
3. Podstawy PHP:
 • składnia i struktura języka,
 • zmienne,
 • typy danych,
 • operatory i funkcje,
 • tablice,
 • zmienne zewnętrzne,
 • instrukcje warunkowe i sterujące.
4. Wyrażenia regularne i funkcje obsługi zmiennych znakowych:
 • formatowanie, łączenie i rozdzielanie ciągów,
 • porównywanie i przeszukiwanie,
 • wyrażenia regularne – zasady tworzenia, szablony, wykorzystanie.
5. Przechowywanie i wyszukiwanie danych w plikach w PHP:
 • operacje na plikach – otwieranie, kopiowanie, usuwanie,
 • czytanie i zapisywanie danych do plików,
 • przesyłanie i odbieranie plików poprzez formularze na stronach WWW.
6. PHP i HTML:
 • wady i zalety różnego sposobu osadzania kodu skryptu w dokumentach HTML,
 • szablony i korzyści z rozdzielenia warstw aplikacji,
 • prezentacja systemu szablonów Twig.
7. Stosowanie sesji:
 • zasady działania sesji,
 • obsługa ciasteczek – tworzenie, usuwanie, modyfikacja,
 • implementacja prostej sesji – praca ze zmiennymi sesyjnymi.
8. Obiektowy PHP:
 • klasy i obiekty,
 • polimorfizm,
 • dziedziczenie,
 • klasy abstrakcyjne,
 • interfejsy,
 • przestrzenie nazw.
9. Praca z bazami danych:
 • relacyjne bazy danych,
 • projektowanie baz danych,
 • normalizacja,
 • wprowadzenie do SQL – podstawowe instrukcje języka.
10. MySQL:
 • możliwości i ograniczenia MySQL,
 • zarządzanie bazą danych, tworzenie i usuwanie tabel,
 • wyszukiwanie, szeregowanie, grupowanie i agregacja danych,
 • modyfikacja pojedynczych wierszy oraz struktur tabel.
11. MySQL i PHP:
 • ustanowienie i zamkniecie połączenia z serwerem bazy danych,
 • wysłanie zapytania i pobranie wyniku,
 • obsługa błędów,
 • porcjowanie paczki danych.
12. Tworzenie backendu nowoczesnej aplikacji JavaScript:

Lekcja opcjonalna, w zależności od postępów.

 • użycie PHP do tworzenia API,
 • omówienie metodologii REST,
 • praca z JSON.
13. Wprowadzenie do frameworka Symfony:

Lekcja opcjonalna, w zależności od postępów.

 • założenie projektu Symfony,
 • omówienie struktury aplikacji,
 • stworzenie podstawowych funkcjonalności.