Microsoft Excel – zaawansowana wizualizacja danych

Jeżeli jesteś:

 • osobą, która zna program Excel na poziomie średniozaawansowanym i chce poznać go jeszcze lepiej,
 • pracownikiem naukowym, nauczycielem akademickim, doktorantem,
 • nauczycielem lub szkoleniowcem wewnętrznym w firmie,
 • wirtualną asystentką, pracownikiem biurowym,
 • analitykiem danych, ekonomistą, księgowym,
 • liderem i menedżerem projektów

lub jeżeli:

 • chcesz wejść na wyższy poziom znajomości Excela,
 • potrzebujesz rozwiązać problemy z prezentowaniem danych np. dla zarządu, zleceniodawcy, innych decyzyjnych osób, którym prezentujesz wyniki swoje pracy,
 • pracujesz z dużą ilością danych i potrzebujesz je sobie zwizualizować aby ułatwić decyzje i analizy

…to szkolenie jest dla Ciebie, ponieważ
nauczysz się:

 • wykorzystywać zaawansowane funkcje i możliwości Excela na wyższym poziomie,
 • pracować z narzędziami Solver, Power Pivot, Power View,
 • pracy z MAkrami i dostosowania excela do własnych potrzeb w sytuacji gdy standardowe możliwości już Ci nie wystarczają,
 • stosowanie wykresów i mikrowykresów w tle komórek jako symulacji,
 • używania narzędzia do budowania paneli interaktywnych,
 • współpracy Excela ze stronami.

Nasze szkolenie jest skuteczne, ponieważ:

 • jest indywidualne, co pozwala Trenerowi maksymalnie skoncentrować się na Twoich postępach w nauce; wyłapać ewentualne trudności, przeszkody i wykorzystać Twój czas efektywnie,
 • możemy uzgodnić przed szkoleniem indywidualny zakres szkolenia, jeżeli proponowany przez nas standard nie pasuje do Twojego obecnego zaawansowania lub zainteresowań, a dzięki temu nie tracisz czasu na tematy, które już znasz lub nie będą Ci potrzebne w praktyce zawodowej,
 • możemy pracować bezpośrednio na przykładach z Twojej praktyki zawodowej tworząc w trakcie szkolenia portfolio Twoich projektów, jeżeli ubiegasz się o pracę lub Twoją specyficzną kreację marketingową zgodną z Twoją marką,
 • nie tracisz czasu i poszczególnych zajęć, ponieważ:
  • harmonogram jest dopasowany do Twoich możliwości czasowych,
  • nie czekamy na zebranie się grupy, zaczynasz szkolenie od razu,
  • jeżeli wypadnie Ci termin z powodów losowych możemy ustalić inny, czyli nie tracisz zajęć, gdy z jakiegoś powodu nie możesz być na nich obecny.
 • są to praktyczne warsztaty w 100% skoncentrowane na Tobie, więc nic nie odciąga Twojej uwagi, nie rozprasza Cię,
 • pracujesz z zawodowcami, którzy przekazują Ci aktualizowane na bieżąco rozwiązania, taktyki ze swoich zawodowych osiągnięć.

Ponadto:

 • zdobędziesz nowe kompetencje zawodowe, które mogą przełożyć się na awans, nową pracę, gdyż po szkoleniu otrzymujesz zaświadczenie MEiN,
 • poznasz osoby z branży i nawiążesz zawodowe relacje i kontakty,
 • wzbogacisz swoje umiejętności cyfrowe o nowe zasoby,  patenty i triki, dzięki czemu będziesz pracować szybciej i bardziej efektywnie, co przełoży się na większe dochody w perspektywie czasu,
 • dowiesz się jak pracują inni, przez co wskoczysz od razu na wyższy poziom rozwoju zawodowego,
 • spędzisz miło czas w towarzystwie pasjonatów tematu i zyskasz wsparcie, inspirację i motywację w rozwoju.

Twoje korzyści. Dzięki szkoleniu nauczysz się:

 • dokonywania analizy danych za pomocą narzędzia Solver, zagnieżdżania funkcji logicznych, funkcji LICZ, LICZ.PUSTE, MEDIANA, 
 • rejestracji makr, dodania przycisku makr do arkusza lub na pasku szybkiego dostępu, 
 • tworzenia własnej wstążki, 
 • blokowania widoku; zabezpieczania arkusza i skoroszytu; ukrywania wzorów, 
 • pracy z funkcją WYST.NAJCZĘŚCIEJ, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.JEŻELI, 
 • tworzenia rankingu wartości,
 • wykorzystywania rodzajów zaokrągleń, złączania i dzielenia tekstu, odcinania fragmentów tekstu, 
 • używania funkcji ZASTĄP oraz PODSTAW, funkcji ORAZ, PODAJ.POZYCJĘ, JEŻELI.BŁĄD, funkcji WYBIERZ, funkcji INDEKS, łączenia funkcji wyszukujących, 
 • importowania danych do arkusza z sieci Web, 
 • pracy z tabelami formatowalnymi,
 • sprawdzania poprawności danych, wprowadzania danych z listy, tworzenia własnych list autowypełniania i sortowania, tworzenia i modyfikacji tabeli przestawnej, importowania danych,
 • tworzenia i modyfikowania wykresu przestawnego, 
 • wykorzystania polecenia Szukaj wyniku, analizowania danych za pomocą menadżera scenariuszy,
 • pracy z kwerendami i mapami danych,
 • stosowanie wykresów i mikrowykresów w tle komórek jako symulacji,
 • używania narzędzia do budowania paneli interaktywnych, 
 • pracy z narzędziem Power Pivot,
 • pracy z narzędziem Power View.

Szkolenie to:

 • praca indywidualna - jedna osoba na zajęciach;

 • teoria i praktyka;​

 • warsztaty stacjonarne lub zdalne - do wyboru, w czasie rzeczywistym pod okiem Trenera;

 • praktyczne projekty i ćwiczenia bazujące na przykładach z praktyki naszych Trenerów, czyli osób, które zawodowo pracują w tej dziedzinie;

 • wsparcie, feedback, konstruktywna analiza Twoich projektów;

 • możliwy jest również kurs w grupie od 2 do 4 osób (np. z jednej firmy) z RABATEM.

Tryby szkolenia:

1. Standardowy

 • zajęcia najczęściej w godzinach popołudniowych lub wieczornych, opcjonalnie w soboty;
 • 3 spotkania (1 spotkanie to 3 godziny zegarowe) – razem 9 godzin.

Cennik:

Standardowy
1350 zł

9 godzin

Zapytaj o termin:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godz. 10:00-16:00.

Program szkolenia:

1. Nadawanie nazwy zakresowi komórek.
2. Korzystanie z funkcji wyszukaj.poziomo i wyszukaj.pionowo.
3. Tworzenie i korzystanie z list.
4. Wyszukiwanie rekordów, szukanie wyniku
5. Sortowanie rekordów.
6. Konfiguracja filtru listy.
7. Wyświetlanie i formatowanie danych.
8. Wykonywanie obliczeń i zmiana szczegółów listy.
9. Sumy pośrednie.
10. Kwerendy i mapy danych.
11. Funkcje inspekcji.
12. Śledzenie błędów, poprzedników i komórek zależnych.
13. Lista wprowadzania danych.
14. Konsolidacja danych arkusza.
15. Analiza danych.
16. SOLVER.
17. Zagnieżdżanie funkcji logicznych.
18. Funkcja zlicz, licz puste.
19. Mediana.
20. Rejestracja makra.
21. Dodanie przycisku makra do arkusza lub na pasku szybkiego dostępu.
22. Własna wstążka.
23. Import danych do arkusza z sieci WEB.
24. Zlicz przy użyciu wielu warunków.
25. Funkcja AGREGUJ.
26. Tabele formatowalne, funkcjonalność.
27. Blokowanie widoku.
28. Zabezpieczanie: arkusza, skoroszytu.
29. Ukrywanie wzorów.
30. Funkcja WYSTEPUJĄCA NAJCZĘŚCIEJ.
31. SUMA WARUNKÓW, LICZ JEŻELI.
32. Tworzenie rankingu wartości.
33. Rodzaje zaokrągleń.
34. Złączanie i dzielenie tekstu.
35. Odcinanie fragmentów tekstu.
36. Funkcje ZASTĄP ORAZ PODSTAW.
37. Funkcja ORAZ.
38. PODAJ POZYCJĘ.
39. JEŻELI BŁĄD.
40. Funkcja WYBIERZ.
41. Funkcja INDEX.
42. Łączenie funkcji wyszukujących.
43. Poprawność danych.
44. Wprowadzanie danych z listy.
45. Własna lista autowypełniania.
46. Własna lista sortowania.
47. Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej, import danych.
48. Tworzenie i modyfikowanie wykresu  przestawnego.
49. Polecenie szukaj wyniku.
50. Analizowanie danych za pomocą menadżera scenariuszy.
51. Przegląd zastosowań wykresów.
52. Mikrowykresy w tle komórek.
53. Wykres jako narzędzie symulacji.
54. Narzędzia do budowania paneli interaktywnych.
55. PowerPivot.
56. PowerView.