Regulamin

I. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem szkoleń jest:
  Quali – szkolenia i doradztwo Beata Krzyś,
  adres: pl. Wolności 11/101, 50-071 Wrocław
  NIP: 895 169 23 55
  REGON: 932931330

I. PROGRAM SZKOLENIA

 1. Uczestnik/Uczestniczka szkolenia wybiera zakres kursu, uzależniony od jego/jej indywidualnych potrzeb. Szkolenie jest prowadzone na podstawie opracowanego ze starannością i dopasowanego do najnowszego stanu wiedzy programu nauczania, dostępnego na stronie internetowej i w siedzibie szkoły.
 2. Dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa od obowiązującego programu nauczania, tak by dostosować szkolenie do posiadanej już wiedzy i możliwości Kursanta/Kursantki. Większe odstępstwa – np. poszerzenie programu o wybrane zagadnienia, których nie ma w programie – muszą być uzgadniane przed rozpoczęciem szkolenia i mogą wiązać się z dodatkową opłatą (zależną od ilości i zakresu tematycznego wnioskowanych zmian).
 3. Po uzgodnieniu programu szkolenia i terminów realizacji, podpisujemy umowę. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu płatności przesyłamy dostęp do platformy lub link do pokoju gdzie odbywać się będą zajęcia zdalne lub przesyłamy informacje organizacyjne o szkoleniu: miejsce szkolenia, numer sali, kontakt do trenera.

II. ZAŚWIADCZENIE

 1. Do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia konieczne jest zaliczenie całego materiału, co oznacza obecność na zajęciach (min. 80% obecności) i wykonywanie zadań polecanych przez nauczyciela.
 2. Szkoła zastrzega sobie możliwość nie wystawienia świadectwa, jeśli Uczestnik/Uczestniczka kursu nie posiada po zakończeniu szkolenia praktycznych umiejętności i wiedzy.

III. TERMINY / NIEOBECNOŚCI

 1. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo wtrakcie całego szkolenia przełożyć zajęcia. Przełożenie zajęć oznacza zgłoszenie tego faktu w biurze szkoły (mailowo bądź telefonicznie) przynajmniej jeden dzień przed szkoleniem w czasie pracy biura, tj. do godz. 15.00. Szkoła wyznaczy dodatkowy termin tych zajęć po uzgodnieniu z Uczestnikiem/Uczestniczką szkolenia i prowadzącym. Wyjątkiem od reguły są zajęcia w grupie – brak możliwości zmiany terminu.
 2. Każde opuszczone zajęcia (bez uprzedniego ich odwołania lub gdy są odwoływane bezpośrednio przed zajęciami) przepadają. Aby przerobić cały materiał wymagany do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu – 80% zajęć, Uczestnik/Uczestniczka może wykupić kolejne spotkania, które będą odpowiadały zajęciom opuszczonym (stawka jak za 1 spotkanie).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu szkoleń w przypadku wystąpienia niezależnych od Organizatora przeciwności losowych, np. choroba prowadzącego  (nowy termin będzie uzgadniany z Uczestnikiem), a także rezygnacji z rozpoczęcia bądź kontynuowania kursu w przypadku nie dającej się usunąć przeszkody w wykonywaniu szkolenia (Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie o zaistnieniu takiej okoliczności i zwróci wniesioną niewykorzystaną opłatę).

IV. PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest uprzednie wpłacenie zaliczki w wysokości  ceny pierwszego spotkania (lub całości opłaty za szkolenie). Pozostałą kwotę (jeśli szkolenie nie zostało opłacone z góry) Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna wpłacić według ustaleń przy zapisie lub zawartych w umowie – na przykład przed kolejnym spotkaniem. Aktualny cennik szkoleń znajduje się TUTAJ.
 2. Płatność w przed szkoleniem całej kwoty upoważnia do RABATU w wysokości 5% ceny wyjściowej szkolenia.
 3. Płatności można dokonać w naszym sklepie przy wykorzystaniu bramki płatności PAYU lub przelewem na konto MBank. Numer konta: 25 1140 2017 0000 4902 0309 4836
 4. Rezygnacja ze szkolenia po rozpoczęciu zajęć lub w dniu ich rozpoczęcia nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty za kurs.

V. MATERIAŁY I PRACE

 1. Uczestnik/Uczestniczka kursu podczas jego trwania otrzyma materiały dydaktyczne (w wersji elektronicznej lub wydruki); ma również możliwość zgrania na płytę CD lub pendrive swoich prac wykonanych podczas szkolenia.
 2. Za zgodą Uczestnika/Uczestniczki jego prace mogą być umieszczone na stronie internetowej szkoły. ZOBACZ GALERIĘ

VI. OPINIE, REFERENCJE I REKOMENDACJE

 1. Po odbytym szkoleniu/kursie Szkoła Quali prosi każdego uczestnika o wystawienie opinii.
 2. W zależności od rodzaju usługi prosimy o wypełnienie opinii w formie papierowej ankiety, ankiety w postaci online – formularz Google WorkSpace lub ankiety w BUR, ankiet Oferteo, Google, Facebook, Instagram. CZasami zbieramy opinię w postaci mailowej lub w bezpośredniej rozmowie, która jest potem zapisana. Zapisana rozmowa jest wykorzystywana tylko i wyłącznie gdy uzyskamy zgodę osoby na wykorzystywanie tej informacji oraz gdy treść jest autoryzowana.
 3. Ankiety, referencje, rekomendacje i inne dane są dokładnie rejestrowane i archiwizowane. Posiadamy aktualny rejestr opinii, ankiet referencji i rekomendacji.
 4. Jeżeli to nie jest określone inaczej w umowie, ankieta jest dobrowolna (wyjątek stanowią usługi realizowane z BUR, PUP, fundacji i innych form usług dofinansowanych). W tych przypadkach ankieta jest obowiązkowa i rodzaj i forma jest ściśle określona i jest częścią umowy.
 5. W przypadku szkoleń realizowanych dla instytucji, zwykle prosimy o przesłanie referencji. W zapytaniu o referencje określamy w jakim celu i gdzie te referencje będą zaprezentowane – wykorzystujemy je do przetargów, zapytań ofertowych oraz do informowania na naszej stronie o realizowanych u nas szkoleniach. Referencje, w których wystawiający wyraził taką zgodę umieszczamy na stronie i w mediach społecznościowych. Referencje nie zawierają danych osobowych.
 6. Czasami prosimy też o dobrowolne rekomendacje od firm.
 7. Zbierane w ten sposób dokumenty wykorzystujemy do realizacji niektórych zamówień publicznych, przetargów, zapytań ofertowych. Wykorzystujemy je też do marketingu, aby informować nowych potencjalnych klientów o naszych działaniach i jakości naszych usług. Zbierane opinie wykorzystujemy zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakości według PN-EN ISO 9001 – 2015, czyli do prowadzonych analiz oraz do identyfikowania ewentualnych niezgodności, korygowania jakości działań i dokumentowania doświadczenia trenerów.
 8. Rekomendacje, referencje, opinie o naszych usługach, zamieszczane na naszej stronie i w innych naszych miejscach, którymi zarządzamy, są tam umieszczane tylko i wyłącznie od osób, które ukończyły nasze szkolenia/kursy lub z nami współpracowały w tym zakresie, jako zamawiający. Nie korzystamy z opinii pochodzących z niezweryfikowanych źródeł. Komentarze na stronie są moderowane.

VII. ZWROTY / ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Uczestnik/Uczestniczka kursu ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27

VIII. REKLAMACJE

 1. W razie dodatkowych ustaleń, reklamacji i zwrotów lub w każdej sprawie, która wymaga dodatkowego rozpatrzenia  prosimy o kontakt: Beata Krzyś, tel: 506 501 852, biuro@quali.pl
  Uwagi i reklamacje rozpatrujemy w trybie pilnym – 24 godziny od otrzymania zgłoszenia skontaktujemy się w sprawie omówienia reklamacji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe są bezpieczne. Nie udostępniamy ich nikomu. Przetwarzamy je tylko w celu realizacji usługi – zgodnie z naszą Polityką prywatności.