Od września 2003 roku przeszkoliliśmy ponad 2130 osób: indywidualnych i skierowanych na szkolenia przez urzędy, zakłady pracy, instytucje. Poniżej wybrane referencje.
Referencje z 2023 roku
Referencje z 2022 roku
Referencje z 2021 roku
Referencje z 2020 roku
Referencje z 2019 roku
Referencje z 2018 roku
Referencje z 2017 roku
Referencje z 2016 roku
Referencje z 2015 roku
Referencje z 2014 roku
Referencje z 2013 roku