Współpracujemy z:

Polski Fundusz Rozwoju

 PRF – uzyskaliśmy subwencje finansowe w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 1.0 i 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

PCC-CERT

PCC-CERT jednostka certyfikująca systemy zarządzania – https://www.pcc-cert.pl/