Pracownik administracyjno — biurowy z obsługą komputera

Jeżeli jesteś:

 • osobą, która nie używała komputera i nie umie tego robić,
 • osobą, która trochę zna komputer, ale ciągle gdzieś utyka i używanie komputera jest dla niej wyzwaniem,
 • bezrobotną osobą, która chce się przekwalifikować lub zdobyć nowy zawód, w którym trzeba będzie sprawnie używać komputera,
 • doradcą zawodowym z PUP, z projektów edukacyjnych, działów HR, fundacji, lub menedżerem, który chce zorganizować szkolenie dla swoich pracowników, podopiecznych.

lub jeżeli:

 • chcesz sprawniej używać komputera i nie bać się go,
 • ciągle angażujesz dzieci, znajomych, pracowników, gdy masz coś zrobić w komputerze,
 • nie robisz pewnych rzeczy, bo komputer Cię przeraża,

…to szkolenie jest dla Ciebie, ponieważ
nauczysz się:

 • używać komputera,
 • dowiesz się, na czym polega filozofia systemu Windows i jak zacząć myśleć w jego języku, dzięki temu zrobisz to, co chcesz, a ograniczeniem będzie tylko Twoja wyobraźnia,
 • rozpoznawać, w czym masz problem na starcie i gdzie działasz nieefektywnie, co jeszcze możesz wyciągnąć z komputera,
 • ruszać gdy utkniesz i nie wiesz jak rozwiązać problem,
 • wdrażać w życie proste rozwiązania, patenty i triki, które maksymalnie przyspieszą pracę,
 • jak wykorzystywać optymalne rozwiązania do konkretnych problemów i przy tym nie utonąć w ich gąszczu,

Nasze szkolenie jest skuteczne, ponieważ:

 • jest indywidualne, co pozwala Trenerowi maksymalnie skoncentrować się na Twoich postępach w nauce; wyłapać ewentualne trudności, przeszkody i wykorzystać Twój czas efektywnie;
 • możemy uzgodnić przed szkoleniem indywidualny zakres szkolenia, jeżeli proponowany przez nas standard nie pasuje do Twojego obecnego zaawansowania lub zainteresowań, a dzięki temu nie tracisz czasu na tematy, które już znasz lub nie będą Ci potrzebne w praktyce zawodowej;
 • możemy pracować bezpośrednio na przykładach z Twojej praktyki zawodowej tworząc w trakcie szkolenia portfolio Twoich projektów, jeżeli ubiegasz się o pracę lub Twoją specyficzną kreację marketingową zgodną z Twoją marką;
 • nie tracisz czasu i poszczególnych zajęć, ponieważ:
  • harmonogram jest dopasowany do Twoich możliwości czasowych,
  • nie czekamy na zebranie się grupy, zaczynasz szkolenie od razu,
  • jeżeli wypadnie Ci termin z powodów losowych możemy ustalić inny, czyli nie tracisz zajęć, gdy z jakiegoś powodu nie możesz być na nich obecny.
 • są to praktyczne warsztaty w 100% skoncentrowane na Tobie, więc nic nie odciąga Twojej uwagi, nie rozprasza Cię.
 • pracujesz z zawodowcami, którzy przekazują Ci aktualizowane na bieżąco rozwiązania, taktyki ze swoich zawodowych osiągnięć.

Sprawdź propozycje najbliższych terminów:

Ponadto:

 • spędzisz miło czas w towarzystwie pasjonatów komputera
 • rozwiniesz swoje zasoby,  patenty i triki, dzięki czemu będziesz pracować szybciej i będziesz bardziej pewnie siebie;
 • dowiesz się jak inni pracują za pomocą komputera, przez co wskoczysz od razu na wyższy poziom w swoich oczach i w oczach innych;
 • zdobędziesz nowe kompetencje zawodowe, które mogą przełożyć się na awans, nową pracę lub uznanie, gdyż po szkoleniu otrzymujesz zaświadczenie MEIN,
 • poznasz osoby z branży i może nawiążesz zawodowe relacje.

Twoje korzyści. Dzięki szkoleniu nauczysz się:

 • włączać komputer i monitor,
 • korzystać z myszki, klawiatury, nagrywarki, drukarki, skanera, słuchawek;
 • poruszać się po systemie Windows;
 • dostosowywać komputer do swoich potrzeb;
 • tworzyć i kasować katalogi, pliki;
 • nagrywać, drukować;
 • dbać o bezpieczeństwo komputera i czyścić system Windows.

Szkolenie to:

 • praca indywidualna - jedna osoba na zajęciach;

 • teoria i praktyka;​

 • warsztaty stacjonarne lub zdalne - do wyboru, w czasie rzeczywistym pod okiem Trenera;

 • praktyczne projekty i ćwiczenia bazujące na przykładach z praktyki naszych Trenerów, czyli osób, które zawodowo pracują w tej dziedzinie;

 • wsparcie, feedback, konstruktywna analiza Twoich projektów;

 • możliwy jest również kurs w grupie od 2 do 4 osób (np. z jednej firmy) z RABATEM.

Tryby szkolenia:

1. Standardowy

 • zajęcia najczęściej w godzinach popołudniowych lub wieczornych, opcjonalnie w soboty;
 • 1 spotkanie – 3 godziny zegarowe;

Cennik:

Standardowy
330 zł

3 godziny

Program szkolenia:

 • BHP z uwzględnieniem zasad BHP na stanowisku komputerowym i w pracy ze sprzętem biurowym.

 • Przepisy dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych.

 • Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej.
 • Redagowanie pism.
 • Podział pism w oparciu o różne kryteria.
 • Układy graficzne pisma.
 • Struktura pisma urzędowego.
 • Graficzne rozmieszczenie elementów pisma.
 • Zasady redagowania treści pism.
  Styl pisma urzędowego.
 • Zwroty stosowane w korespondencji biurowej.
 • Postępowanie z pismami tajnymi i poufnymi.
 • Blankiety korespondencyjne.
 • Typowe pisma biurowe.
 • Obieg informacji i dokumentów w jednostce organizacyjnej.
 • Instrukcja kancelaryjna.
 • Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
 • Schemat obiegu dokumentów.
 • Systemy kancelaryjne.
 • Rejestrowanie korespondencji w systemie dziennikowym i bez dziennikowym.
 • Rzeczowy wykaz akt.
 • Wysyłka pism pocztą tradycyjną i elektroniczną.

 • Zasady planowania i organizacji spotkań służbowych, narad i konferencji.
 • Rodzaje spotkań służbowych.
 • Wyposażenie sali konferencyjnej i środki techniczne.
 • Zasady przygotowania i wyposażenie sali konferencyjnej.
 • Kalkulacja kosztów spotkań służbowych.
 • Harmonogram spotkań służbowych.
 • Dokumentacja spotkań służbowych.
 • Planowanie pracy własnej i zespołu.
 • Zasady komunikacji interpersonalnej w zespole.

 • Zasady planowania i organizacji spotkań służbowych, narad i konferencji.
 • Rodzaje spotkań służbowych.
 • Wyposażenie sali konferencyjnej i środki techniczne.
 • Zasady przygotowania i wyposażenie sali konferencyjnej.
 • Kalkulacja kosztów spotkań służbowych.
 • Harmonogram spotkań służbowych.
 • Dokumentacja spotkań służbowych.
 • Planowanie pracy własnej i zespołu.
 • Zasady komunikacji interpersonalnej w zespole.

 • Zasady dobrego zachowania w biurze i ogólne zasady dobrego zachowania (hierarchia osób, pozdrowienia, przedstawienie, tytułowanie).
 • Relacje z klientami.
 • Relacje pracodawca – pracownik.

 • Korzystanie z usług internetowych.
 • Redagowanie i formatowanie dokumentów (obsługa programu MS WORD).
 • Wykonywanie obliczeń (obsługa programu MS EXCEL).
 • Tworzenie prezentacji (obsługa programu MS PowerPoint).