W 2018 roku wdrożyliśmy i od tego czasu stosujemy System Zarządzania Jakością

Z dużą satysfakcją informujemy, że szkoła Quali w 2018 r. wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania Europejskiej Normy PN-EN ISO 9001 :2015.

Ponowne uzyskanie Certyfikatu, po pozytywnym audycie recertyfikacyjnym przeprowadzonym w lipcu 2021 r. przez PCC-CERT potwierdza, w pełni skierowana na spełnienie oczekiwań Klienta i wymogów rynku, przy jednoczesnej zgodności z postępem w zakresie informatyki i niezbędnej transformacji cyfrowej że stosujemy System Zarządzania zgodny z wymogami Normy i w sposób ciągły go doskonalimy.
Wdrożone i stosowane narzędzia Zarządzania mają na celu zapewnienie, że Firma spełnia deklarowane w Polityce Jakości cele i założenia. Polityka Jakości w pełni skierowana na spełnienie oczekiwań Klienta i wymogów rynku, przy jednoczesnej zgodności z postępem w zakresie informatyki i niezbędnej transformacji cyfrowej.
Podtrzymujemy dążenie do zapewnienia Państwu wysokiej jakości szkoleń, tworzenia przyjaznego środowiska do nauki i pracy oraz zagwarantowania najnowocześniejszej infrastruktury technicznej.

Firma certyfikująca Polskie Centrum Certyfikacyjne PCC-Cert z Wrocławia przeprowadziła audyt, który potwierdził, że  system zarządzania naszą Firmą jest ukierunkowany na dążenie do zapewnienia satysfakcji naszych  klientów z prowadzonych przez nas szkoleń, ciągłe podnoszenie  umiejętności i kompetencji naszych nauczycieli, tworzenie przyjaznego środowiska pracy i nauki, unowocześnianie infrastruktury technicznej.

Zarządzanie w naszej firmie jest oparte na ustanowionej polityce jakości,  określeniu celów i monitorowaniu ich realizacji. Wszystkie procesy przebiegające w trakcie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia są zaplanowane  i  udokumentowane w sposób zawsze jednakowy i przewidywalny.

Przyznany Certyfikat Jakości nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia naszej działalności dla wspólnej korzyści naszych uczniów, nauczycieli i rozwoju Firmy Quali – szkolenia i doradztwo.

Wagę tego Certyfikatu potwierdza fakt, że Firma PCC-CERT posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego nr AC 082, która należy do  IAF – International Accreditation Forum międzynarodowej organizacji zrzeszającej jednostki akredytujące na całym świecie.

To wszystko bardzo mocno zobowiązuje nas do działania na najwyższym poziomie dla dobra naszych klientów.

Quali to jakość.