Wizualizacja i prezentacja danych

Szkolenie dla osób, które potrzebują prezentować dane swoich badań, ekspertyz w sposób czytelny dla innych, chcących poprawić jakość swoich prezentacji, aby lepiej oddziaływały na innych i były jeszcze bardziej angażujące oraz chcących usprawnić komunikację w swojej firmie, zespole przez czytelniejszy przekaz.

Pracownik administracyjno — biurowy z obsługą komputera

Uczeń uzyska podstawowe kompetencje do zarządzania biurem przy użyciu komputera. W ramach kursu opanuje obsługę systemu operacyjnego Windows oraz programy: pocztowy, Word, Excel, PowerPoint. Pozna podstawy prowadzenia biura – zarządzanie dokumentacją, tworzenie pism, zasady organizacji pracy swojej i współpracowników. Nauczy się tworzyć pisma urzędowe.

Microsoft Excel — rozszerzenie

Kurs obsługi najbardziej podstawowego, a jednocześnie zaawansowanego programu wykorzystywanego powszechnie w biurach.
Szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy biurowej w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych w programie Ms Excel, w tym operacje kalkulacyjne i funkcje teoretyczne analizy danych, funkcje matematyczne i logiczne, typy danych w Excelu, wykorzystania formuł, wizualizacji danych, tworzenia makr, tabel przestawnych.

Microsoft Excel dla biznesu

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących do pracy w firmie wykorzystać Excela na poziomie zaawansowanym. Kurs koncentruje się na możliwościach funkcji wyszukujących, tablicowych, matematycznych, itp.

Microsoft Word dla biznesu

Szkolenie dla osób znających podstawy pracy z programem MS Word i chcących pogłębić te umiejętności do celów zawodowych, nauczyć się tworzyć profesjonalne dokumenty firmowe, oferty, raporty, zwłaszcza w korespondencji seryjnej i w pracy grupowej.

Microsoft Access

Szkolenie mające na celu przygotować uczestnika do samodzielnej obsługi programu, który pozwala na tworzenie i efektywne wykorzystywanie baz danych, ułatwia gromadzenie, przeszukiwanie i porządkowanie, organizowanie i udostępnianie informacji (np. o kontrahentach czy produktach firmy). Uczestnik szkolenia pozna obiekty programu MS Access, tj. kwerendy, formularze i raporty umożliwiające zarządzanie informacjami zawartymi w tabelach, nauczy się wykonywania działań na tych danych, analizowania ich, wyświetlania, publikowania i ułatwiania dostępności do nich osobom mniej zorientowanym w strukturze bazy danych — poprzez zastosowanie przycisków, poleceń oraz skrótów klawiaturowych.

Microsoft PowerPoint

Szkolenie poświęcone tworzeniu, organizowaniu i przedstawianiu zaawansowanych prezentacji multimedialnych, pokazów komputerowych, niezbędnych w każdym biurze oraz szkole.

Microsoft Excel — zaawansowana wizualizacja danych

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Excela do zaawansowanej analizy danych. Kursant nauczy się tworzyć dokumenty firmowe, rozliczenia, zestawienia, wizualizować dane za pomocą tabel przestawnych, wykresów itp. Pozna możliwości wyszukiwania i analizy danych, wykonywania obliczeń, formatowania. Szkolenie dla osób pracujących na co dzień w Excelu.

Microsoft Excel zaawansowany

Kurs obsługi najbardziej uniwersalnego programu powszechnie wykorzystywanego w biurach. Uczestnik kursu nauczy się tworzyć arkusze kalkulacyjne służące do wykonywania różnego typu obliczeń, zestawień, analiz danych, zestawień budżetowych, obliczeń matematycznych, statystycznych, analiz ekonomicznych, wykresów, list, raportów.

Microsoft Excel podstawowy

Kurs obsługi najbardziej uniwersalnego programu powszechnie wykorzystywanego w biurach. Uczestnik kursu nauczy się tworzyć arkusze kalkulacyjne służące do wykonywania różnego typu obliczeń, zestawień, analiz danych, zestawień budżetowych, obliczeń matematycznych, statystycznych, analiz ekonomicznych, wykresów, list, raportów.

Microsoft Word zaawansowany

Szkolenie mające na celu nauczenie sprawnego posługiwania się najpopularniejszym na świecie edytorem tekstów.

Microsoft Word podstawowy

Szkolenie mające na celu nauczenie sprawnego posługiwania się najpopularniejszym na świecie edytorem tekstów.

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami ale masz parę pytań, umów się na bezpłatną 15 minutową, niezobowiązującą konsultację online.