Podstawy typografii i liternictwa

Kurs obejmujący praktyczne umiejętności zastosowania krojów pism we wszelkiego rodzaju dokumentach i realizacjach fizycznych i ekranowych. Po ukończeniu, kursant potrafi dobrać kroje pisma (fonty) do konkretnych celów i zastosowań, rozumiejąc wszystkie uwarunkowania w jakich funkcjonują elementy tekstowe w komunikacji wizualnej: praktyczne, percepcyjne, techniczne, kulturowo-historyczne, oraz marketingowe. Absolwent kursu będzie potrafił poprawnie skomponować tekst z ilustracją, obrazem, znakiem, a także zaprojektować i złożyć prostą publikację.

Dodatkowo kurs kładzie nacisk na pokrewieństwo typografii komputerowej i maszynowej do kaligrafii i historycznych pism odręcznych, podpowiadając gdzie i jak można stworzyć własny odręczny element literniczy i jak go prawidłowo zintegrować z grafiką komputerową i liternictwem cyfrowym.

Adobe InDesign CC, przygotowanie do druku i multimediów

Szkolenie przygotowuje uczestników do pracy z programem Adobe InDesign CC, najlepszym na rynku narzędzi DTP programem do projektowania publikacji z przeznaczeniem do druku i multimediów: ulotek, folderów, gazet, magazynów, kronik, raportów, biuletynów, książek, interaktywnych plików w formacie PDF, układów stron WWW czy e-booków, zwłaszcza wielostronicowych, zawierających dużą ilość tekstu, grafiki wektorowej i zdjęć. Najnowsza wersja Adobe InDesign CC służy do projektowania układów dokumentów nie tylko drukowanych, ale także multimedialnych publikacji, takich jak interaktywne magazyny przeglądane na tablecie, smartfonie, e-booki oraz pliki i formularze PDF. Celem kursu jest także zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami składu i typografii oraz zastosowanie tych zasad do własnych projektów.

Layout publikacji

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności praktyczne tworzenia layoutu publikacji drukowanych oraz internetowych. Kursanci pracują przy użyciu programu do składu publikacji Adobe InDesign CC.