Szkolenia z DTP (Desktop Publishing)

Adobe InDesign CC, przygotowanie do druku i multimediów

Szkolenie przygotowuje uczestników do pracy z programem Adobe InDesign CC, najlepszym na rynku narzędzi DTP programem do projektowania publikacji z przeznaczeniem do druku i multimediów: ulotek, folderów, gazet, magazynów, kronik, raportów, biuletynów, książek, interaktywnych plików w formacie PDF, układów stron WWW czy e-booków, zwłaszcza wielostronicowych, zawierających dużą ilość tekstu, grafiki wektorowej i zdjęć. Najnowsza wersja Adobe InDesign CC służy do projektowania układów dokumentów nie tylko drukowanych, ale także multimedialnych publikacji, takich jak interaktywne magazyny przeglądane na tablecie, smartfonie, e-booki oraz pliki i formularze PDF. Celem kursu jest także zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami składu i typografii oraz zastosowanie tych zasad do własnych projektów.

Layout publikacji

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności praktyczne tworzenia layoutu publikacji drukowanych oraz internetowych. Kursanci pracują przy użyciu programu do składu publikacji Adobe InDesign CC.

Propozycje nadchodzących terminów:

Proponowane terminy szkoleń z DTP.

Jeżeli w tabeli obok nie ma terminów, które pasują, prosimy o kontakt.