Baza Usług Rozwojowych

Z naszych szkoleń dofinansowanych z Funduszy Unijnych można skorzystać w BUR.

BUR to największa, bezpłatna wyszukiwarka szkoleń utworzona przez PARP. To baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych,
mentoringu, czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości
swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie jest to narzędzie, które umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Część szkoleń, w tym nasze, mają możliwość dofinansowania.

Quali oferuje szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Poniżej znajdują się orientacyjne terminy szkoleń zgłoszonych do BUR.  Jeżeli chcieliby Państwo inny termin lub inny program szkolenia prosimy o kontakt mailowybiuro@quali.pl lub telefoniczny: 506 501 852 (Beata Krzyś). Wprowadzę odpowiednie szkolenie do BUR.

Szkolenia można wyszukiwać tematycznie lub wskazując region, nazwę firmy, nazwę szkolenia. Każde szkolenie ma unikalny numer, który trzeba podać we wniosku w Agencji Rozwoju Regionalnego odpowiedniego dla danego regionu.

Dla Pracodawców i Pracowników:

Jeżeli pracuje Pani lub Pan w mikro lub małej lub nawet średniej firmie (zatrudnienie do 250 osób), albo prowadzi  własną działalność, to można uzyskać dofinansowanie od 50% do 80% ceny szkolenia z PARP.

Wartość dofinansowania

Dofinansowanie usług rozwojowych przedsiębiorstwa, czyli kursów i szkoleń możliwe jest nawet do 80% ceny szkolenia.

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej na Dolnym Śląsku dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę zależy od projektu, wielkości firmy i momentu realizacji usługi.

Przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o udzielenie wsparcia. Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów połączonej z promesą. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie otrzyma dofinansowanie  poniesionych kosztów w wysokości nawet do 80%. Wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci usług rozwojowych finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%.

Dofinansowanie zostaje zwiększone, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

– 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,

– 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,

– 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,

 

– 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,

– 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/,

– 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych
miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/,

Więcej informacji można uzyskać także na stronie: Strona Projektu

https://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Tam także można uzyskać pozostałe formy wsparcia w Projekcie „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich przedsiębiorstw MMŚP i ich pracowników”, czyli:

– pomoc przy wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych,

– doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,

– doradztwo dotyczące korzystania z systemu BUR.