Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i kiedy przysługuje Ci dotacja

https://quali.pl/katalog-kursow/

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje wiele programów rządowych, które mają przede wszystkim zając się wsparciem poszczególnych sektorów gospodarki, zarówno w odniesieniu do przedsiębiorców jak i w odniesieniu do pracowników. Nie da się ukryć również, że programy te głównie dotyczą wsparcia finansowego, które ma zostać przeznaczone na konkretne aktywności. Oczywiście wiele osób takie rozwiązania popiera, gdyż pomagają one przede wszystkim w aktywizacji pracodawców oraz edukacji ich pracowników. Jak wiadomo im wyższe umiejętności i wykształcenie kadry pracowniczej, tym lepiej będzie mogła prosperować cała firma. Jednym z takich programów jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wobec tego warto wiedzieć czym on jest i w jaki sposób można ubiegać się o dotację?

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jak sama nazwa wskazuje fundusz, oferujący wsparcie finansowe w konkretnym zakresie. Jest on częścią wydzieloną z dobrze nam znanego Funduszu Pracy. Niemniej jedna Krajowy Fundusz Szkoleniowy to przede wszystkim środki, które mają zostać przeznaczone na dofinansowanie do ustawicznego kształcenia pracowników, a co ciekawe, także i pracodawców. Kształcenie w ramach tego funduszu musi być podjęte z inicjatywy lub za wyrażeniem zgody pracodawcy. Cel utworzenia takiego funduszy jest oczywisty. Ma on przede wszystkim zapobiegać sytuacji, w której nowo zatrudnione osoby, już po okresie próbnym zostaną z pracy zwolnione. Nie będą cechowały się wymaganymi kompetencjami i nie będą potrafiły zaadoptować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Krajowy Fundusz Szkoleniowy ma doprowadzić również do tego, że znacznie zwiększy się potencjał pracowników, a tym samym poprawi się sytuacja wielu firm. 

Kiedy przysługuje dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Pracodawca, który stara się o pozyskanie dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w pierwszej kolejności musi mieć wkład własny. Ma on wynosić około 20% kosztów całkowitych, z kolei pozostałe 80% kosztów kształcenia finansuje już Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Oczywiście, by ubiegać się o dofinansowanie trzeba również posiadać odpowiednią ilość pracowników. Trzeba wykazać, że kształcenie jest im rzeczywiście niezbędne i realnie podniesie ich kompetencje. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, które zatrudnia od 1 do 10 osób, Krajowy Fundusz Szkoleniowy może sfinansować całe 100% szkolenia ustawicznego. Warto jednak pamiętać, że dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia uczestnika w danym roku.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Ubieganie się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu szkoleniowego jest niezwykle proste. W pierwszej kolejności należy pozyskać informacje o terminach naboru do programu, gdyż odbywają się one tylko raz w roku. Kolejno wybiera się pracowników oraz zakres szkoleń, a następnie wnioskuje się we właściwym urzędzie o przyznanie środków. Po ich otrzymaniu niezbędne jest podpisanie z urzędem umowy.

Tutaj poczytać można jeszcze więcej.

Dodaj komentarz