Identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna to bazowy element budowania tożsamości i świadomości danej firmy lub marki. Dzięki elementom identyfikacji wizualnej możliwe jest przedstawienie określonej wizji i kreowanie wizerunku firmy, które ma na celu wyróżnić ją na rynku i przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Poszczególne elementy identyfikacji wizualnej mają za zadanie kształtować postrzeganie marki. Dobrze zaprojektowana identyfikacja jest spójna i stanowi podstawę pozycjonowania danej firmy na rynku.

Komponenty identyfikacji wizualnej

Mówiąc o identyfikacji wizualnej, mamy na myśli cały system zintegrowanych i zależnych od siebie elementów, które wpływają na kształtowanie wizerunku firmy i na postrzeganie jej przez obecnych i potencjalnych klientów i kontrahentów. W praktyce nie ogranicza się to tylko do nadania firmie czy marce nazwy i stworzenia logo, które będzie znakiem rozpoznawczym. I o ile stanowią one fundament funkcjonowania firmy, to należy wiedzieć, że identyfikacja wizualna to cała organizacja, składająca się ze spójnych komponentów, w skład których wchodzą między innymi:

  • nazwa marki lub firmy,
  • znak firmowy – logo i logotyp,
  • typografia,
  • kolorystyka,
  • szata graficzna materiałów drukowanych,
  • wzory materiałów promujących firmę,
  • strona internetowa.

Lista ta nie jest wyczerpana, co świadczy o tym, jak bardzo rozbudowany może być system elementów identyfikacji wizualnej. Kluczowym elementem planowania i projektowania identyfikacji wizualnej powinna być spójność.

Korzyści, jakie płyną z posiadania identyfikacji wizualnej

Dzięki dobrze zaprojektowanej identyfikacji wizualnej, firma jest w stanie wyróżnić się na rynku, nawet jeśli nie oferuje unikatowych produktów i usług. Elementy tożsamości firmy pomagają też zdobywać zaufanie klientów i kontrahentów. Kreowanie wizerunku marki polega między innymi na tworzeniu w odbiorcach przeświadczenia o tym, że warto skorzystać z usług danej marki przez wzgląd na pożądane cechy, które kreujemy z wykorzystaniem identyfikacji wizualnej. W zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć, może to być uznanie marki za elitarną lub wręcz przeciwnie za dostępną i otwartą, wywołanie wrażenia, że marka jest przyjazna środowisku i hołduje zachowaniom proekologicznym. Posiadanie identyfikacji wizualnej przynosi również czysto praktyczne korzyści. Raz zaprojektowane wzory i szablony oraz posiadanie modeli kolorów i czcionek sprawia, że kolejne projekty sprowadzają się głównie do ich wdrożenia. Ponadto projektanci, mając gotową bazę, mogą przygotowywać projekty szybciej, a to wszystko bez utraty spójności.

Dobrze zaprojektowana identyfikacja wizualna – czyli jaka?

Najważniejszą z cech identyfikacji wizualnej, o której była już mowa, jest spójność. Wszystkie jej elementy powinny być skorelowane i opierać się na ustalonych założeniach, schematach i wytycznych. Co z tego wynika, identyfikacja powinna być przemyślana i zaplanowana. Projektowanie powinno być procesem popartym analizą i dopasowanym do charakterystyki marki. Co więcej, identyfikacja powinna wzbudzać w odbiorcach pozytywne skojarzenia, musi być elastyczna i wyróżniać się możliwością rozbudowy.

Zapraszamy na nasze szkolenie z PIW.

Dodaj komentarz