Jakie są korzyści ze szkoleń w małych grupach?​

Opracowanie: Beata Jurczak.

Nauka w małej grupie (Zdjęcie autorstwa Ivan Samkov z Pexels)
Nauka w małej grupie (Zdjęcie autorstwa Ivan Samkov z Pexels)

Wszyscy pamiętamy zajęcia na uczelni albo w szkole – duże grupy kilkunastoosobowe. Od dziecka jesteśmy przyzwyczajani do takich warsztatów, wykładów, ćwiczeń. Wydaje się to być pewnym standardem. Oczywiście takie warunki są podyktowane zmniejszaniem kosztów szkolenia. Wiadomo, że szkolenia w małych grupach są mniej opłacalne dla organizatorów.

Jednak czy w pełni doceniamy zalety kursów w kilkuosobowych grupach?​

Być może istnieją szkolenia z zagadnień, w których ilość osób w grupie nie ma takiego znaczenia. W przypadku szkoleń komputerowych mała liczba osób w grupie ma ogromny wpływ na efektywność szkolenia.

Szkolenia w małych grupach pozwalają uzyskać znacznie wyższy poziom szkolenia. Dzieje się tak z kilku powodów.

Nauczyciel jest w stanie obserwować postępy w nauce poszczególnych osób, ponieważ dokładnie widzi z czym poszczególne osoby sobie nie radzą, a które elementy nauki już opanowali.

Potrafi wyłapać błędy, które uczący się popełnia i skorygować je na bieżąco. Dzięki temu może dostosować poziom materiału, charakter ćwiczeń do możliwości uczącego się. Uczący się nie nudzi się na zajęciach w przypadku gdy ćwiczenia są zbyt łatwe lub nie gubi wątku gdy są za trudne. W większych grypach, gdzie tempo nauki jest jakimś uśrednionym tempem, cześć osób nie nadąża za prowadzącym, część się nudzi, bo szybciej poradziła sobie z problemem, a tylko nieliczni są zadowoleni.

Dostosowanie materiału może być również uwarunkowane określonymi potrzebami słuchacza. Okoliczności jakie trzeba wziąć pod uwagę to: różny charakter osób, wiek, płeć, wykonywany zawód, wcześniejsze doświadczenie w danej materii, styl uczenia się, temperament, cechy takie jak aktywność i samodzielność i bierność, inaczej uczą się osoby, które wymagają nadzoru, inaczej osoby, które osoby, które same potrafią się motywować do pracy.

Osoby starsze, które niezbyt pewnie czują się w świecie wirtualnym wymagają większej uwagi nauczyciela, bardziej się też przejmują swoją niekompetencją, bardziej się denerwują niż osoby młode, od dziecka oswojone z komputerem dla których jest on światem naturalnym.

Inaczej uczą się osoby, które mają już jakieś doświadczenie w danej materii, wykorzystują ta naukę w pracy a inaczej osoby dopiero zaczynające pracę w tym temacie. Te pierwsze mają najczęściej konkretne szczegółowe pytania, specjalistyczne. Osoby, które zaczynają pracę nie są tak ukierunkowane i najczęściej interesuje je wiedza bardziej ogólna, wprowadzająca.

Dostosowanie materiału do specyfiki osób bardzo ułatwia naukę. Uczący się jest bardziej zmotywowany, ponieważ wie, że poznaje to, co jest mu naprawdę potrzebne w jego sytuacji zawodowej. Nie traci czasu na treści, których nie będzie mógł wykorzystać, ponieważ nie odpowiadają one jego profilowi pracy, zainteresowaniom oraz możliwościom. Jest bardziej zaciekawiony treściami nauczania i nie traci tego zainteresowania, w trakcie kursu, zwłaszcza, że w małej grupie przy bezpośrednim kontakcie z prowadzącym ma możliwość wpływania na nauczane treści, przez zadawanie pytań, zgłaszanie uwag, określanie swoich potrzeb. Przy małej ilości osób w grupie nauczyciel może sobie pozwolić na zindywidualizowany tok nauczania.

Małe grupy pozwalają uwzględniać te wszystkie rozbieżności i wychodzić im naprzeciw.

Dodaj komentarz