Kultura twórców (Creator culture)

trendy 2022

Autorzy raportu  Culture Rising: 2022 Trends Report uważają, że wizerunek głodującego artysty to już przeszłość, bo przyszłość będzie należała do twórców kultury. 

Chodzi o trend, który autorzy raportu nazwali Kulturą twórców. Ten trend jest szczególnie obiecujący w naszej branży, czyli dla osób zajmujących się grafiką komputerową, a mówiąc szerzej artystów, twórców. 

Dzięki mediom społecznościowym i coraz bardziej dostępnym, wydajnym i łatwym programom komputerowym do grafiki a także dzięki, taniejącym, wydajnym komputerom, aparatom do zdjęć i video, została na szeroką skalę uwolniona kreatywność w całkiem nowy sposób. Coraz popularniejsze staje się przekonanie, że każdy może być twórczy i pomysłowy. Większość twórców odnoszących sukcesy to milenialsi i pokolenie Z. Oni, i także ich odbiorcy, uważają, że w tej branży sukces jest osiągalny i coraz bardziej możliwy właśnie dzięki promocji i sprzedaży w mediach społecznościowych. Twórcy mogą wykorzystać dużą liczbę obserwujących i związany z tym wpływ społeczny i stać się ambasadorami marki lub mikroinfluencerami i dzięki temu w znacznym stopniu wpływać na rzeczywistość w niespotykanym dotąd stopniu. Dzieje się to nie tylko lokalnie, ale także coraz bardziej globalnie.
To także atrakcyjny wybór kariery: 40% ankietowanych, w przytoczonym poniżej badaniu, aspiruje do bycia odnoszącym sukcesy influencerem lub twórcą. 

Kultura twórców wciąż się rozwija, ponieważ coraz więcej osób chce i stara się przekształcać swoje hobby w pełnoetatową, opłacalną ekonomicznie pracę. 

Ten, który odniesie największy sukces i zbuduje rozpoznawalną dużą społeczność może służyć, jako pomost między markami a społecznością. Co sprawia, że marki szukają takich osób do współpracy.

 

Zarówno nowi, jak i uznani twórcy są zazwyczaj otwarci na innowacje i odporni na przeszkody w dążeniu do sukcesu.
Autentyczność i zdolność łączenia różnych światów jest ogromną wartością i świadczy o sile wyrazu artystów. Dzięki temu mogą współpracować z markami, ale także wpływać na opinię publiczną czy na politykę jeszcze łatwiej niż dawniej.
Zresztą może zawsze tak było, że sztuka jest w swojej istocie swoistym radarem, artystycznym komentarzem tego, co się już dzieje, gdzieś już jakoś zaczyna powoli funkcjonować. Początkowo szokuje, budzi niezrozumienie a potem staje się nowym trendem.

Warto śledzić ikony sztuki a szczególnie artystów cyfrowego świata, na przykład NFT ART. 

 

Bibliografia:

Culture Rising: 2022 Trends Report

Badanie: Global Foresight Study”, Mintel (Badanie ankietowe na zlecenie firmy Meta obejmujące 36 tys. osób w wieku powyżej 18 lat w krajach: Australia, Brazylia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Indie, Korea, Meksyk, Nigeria, Polska, Tajlandia, USA), październik 2021 r

Monika Borycka z  TrendRadar popularyzująca wiedzę o trendwatchingu  (https://www.instagram.com/trendradarpl/

 

Dodaj komentarz